VNG KCHN

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving ondersteunt gemeenten bij beleid, implementatie en uitvoering op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein. Het Kenniscentrum levert maatwerk op individueel gemeentelijk niveau.

Kerntaken

  • Actief ondersteunen van gemeenten bij hun activiteiten gericht op naleving van wetgeving op het gebied van sociale zekerheid.
  • Verzamelen, veredelen en verspreiden van toegepaste kennis op het gebied van handhaving en naleving.
  • Voeden van wetgeving en beleidsontwikkeling door structurele terugkoppeling te geven over ervaren barri√®res en kansen in de praktijk.
  • Opdoen van kennis en ervaring met handhaving en naleving binnen de sociale (wijk)teams, zorg en jeugd en het actief verspreiden van deze kennis en ervaringen onder gemeenten.