VNG Bedrijven

In het verlengde van het algemene ondersteuningsaanbod van de VNG aan haar leden, bieden de VNG Bedrijven producten en diensten op maat, als (betaalde) dienstverlening. De bedrijven zijn ondergebracht in de holding VNG Diensten B.V.

VNG Realisatie

Directeur: Hugo Aalders

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Vier thema’s staan daarbij centraal: stuurinformatie, collectieve infrastructuur en collectieve inkoop, dienstverlening en bedrijfsvoering, Informatiebeveiliging en privacy.

Meer informatie:

Over Hugo Aalders

Hugo Aalders is een zeer ervaren manager/directeur in het publieke domein. De gemeentelijke sector kent hij als geen ander.  Hij is zijn carrière begonnen als beleidsmedewerker bij de gemeente Gouda en Spijkenisse. Daarna heeft hij tien jaar als consultant voor KPMG en Atos vele opdrachten voor departementen en gemeenten uitgevoerd. Voordat hij directeur VNG Realisatie werd heeft hij tien jaar voor de gemeente Amsterdam als regiomanager en directeur sociale dienst gewerkt. Hugo heeft geschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft zijn MPA behaald bij de NSOB.

Nevenfuncties

Geen

Zie ook

VNG Congressen

Directeur: Wendelien Tönjann

Over VNG Congressen

VNG Congressen organiseert al meer dan dertig jaar congressen, congresfestivals en beurzen. Wij organiseren en ontwikkelen jaarlijks ruim 300 congressen voor ruim 30.000 deelnemers. Naast congressen kunt u ook bij ons terecht voor seminars, workshops, cursussen en trainingen, ledenraadplegingen, expertmeetings, in-companytrainingen en beurzen. Onderdelen van VNG Congressen zijn: VNG Academie en VNG Trainees.

Meer informatie

Over Wendelien Tönjann

Wendelien Tönjann-Levert heeft 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur, waarvan bijna twee termijnen als wethouder en twee termijnen als raadslid. Als wethouder had zij de portefeuille fysiek domein, economische zaken en regionale samenwerking en als raadslid het sociaal domein. Zo was zij als wethouder verantwoordelijk voor de bouw van een woonwijk met 2.000 woningen en voorzieningen en het mede verder ontwikkelen van het Bio Science Park. Tevens speelde zij een rol in de oprichting en doorontwikkeling van de samenwerking Economie 071, een samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten, onderwijs en ondernemers (Triple Helix).

Daarvoor was Wendelien Tönjann opleidingsadviseur en manager van de opleidingen B.V. NEVI Inkoop Academie. Zij was eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingsconcepten, incompany-trainingen en het geven van adviezen. Als zelfstandig ondernemer gaf zij trainingen voor de Dienst Justitiële Inrichtingen en ze was tijdelijk inkoopadviseur bij de gemeente Katwijk. Wendelien heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Zie ook

VNG International, organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG

Directeur: Peter Knip

Over VNG International

VNG International steunt decentralisatie processen en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid. De missie is om namens de VNG 'bij te dragen aan de versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd'. De organisatie werkt aan capaciteitsontwikkeling van lokale overheden, hun verenigingen, trainingsinstituten voor lokaal bestuur en decentralisatie task forces zowel in ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol. Wij bouwen op bestaande gemeentelijke ervaring en bieden hoogstaande dienstverlening, zoals complexe projectinterventies, benchmarks, aanpak van betere lokale belasting inning, fondsmanagement, SMART CITY oplossingen en handboeken. De lokale beleidsagenda van Nederlandse gemeenten is op veel manieren verbonden met de mondiale agenda; in dit verband voert VNG International ook de Gemeenten4GlobalGoals campagne voor de VNG uit die de leden steunt bij het lokaal bijdragen aan het behalen van de UN Sustainable Development Goals.

Meer informatie

Over Peter Knip

Al bijna 30 jaar lang is Peter Knip voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten actief op internationaal terrein. Hij heeft vele internationale projecten gericht op 'public administration reform', 'decentralisation' en 'decentralised international cooperation' ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. De bevordering van democratisch lokaal zelfbestuur en gemeentelijke inzet voor vrede, mensenrechten en armoedebestrijding hebben altijd hoog op zijn agenda gestaan. Hij heeft veel ervaring met gemeentelijke internationale samenwerking, met de opbouw van jonge verenigingen van gemeenten, met burgerparticipatie en met interbestuurlijke verhoudingen. Peter is zijn loopbaan in het Nederlands onderwijs en bij de gemeente Delft begonnen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Kingston upon Hull in Engeland.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de 'Working Group on Capacity Building' van de wereldorganisatie van lokale overheden, United Cities and Local Governments
  • Voorzitter van de stichting The Hague Academy for Local Governance
  • Secretaris van de stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering

Meer informatie

VNG Risicobeheer

Waarnemend directeur: Pieter Jeroense

Over VNG Risicobeheer

Gemeenten hebben een groeiende behoefte aan kennis, diensten en producten op het gebied van integraal risicomanagement. VNG Risicobeheer wil hen hierbij ondersteunen door samen met de leden te verkennen wat nodig is, ontdekken wat wel en niet werkt én hoe we dat het beste kunnen organiseren. Onze drie speerpunten zijn: het verhogen van risicobewustzijn, het delen van kennis en best practices en het stimuleren van samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Over Pieter Jeroense

Pieter Jeroense is plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Kijk voor meer informatie over hem bij:

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)

Directeur: vacature

Over VNG KCHN

VNG KCHN adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. We werken nauw samen met gemeenten, ketenpartners en de verantwoordelijke ministeries. Zo kunnen we kennis en ervaringen verzamelen, ontwikkelen, verrijken en delen ten gunste van de gehele handhavingsketen binnen ons domein. In ons aanbod aan gemeenten richten we ons op 4 gebieden: werk & inkomen, zorg, jeugd en multidisciplinaire projecten.

Meer informatie