VNG Ambtelijke Top conferentie - 22 maart 2017

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven


U slaat geen krant meer open of u leest over maatschappelijke veranderingen en wat die betekenen voor bedrijven, instellingen en de overheid. De VNG Ambtelijke Top conferentie bood de kans over deze complexe maatschappelijke opdrachten in gesprek te gaan. 

De conferentie is een samenwerking van VNG, VGS en KING voor gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van een gemeentelijke dienst.

Programma

In de ochtend was een plenair programma met de opening door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG en een lezing door prof. dr. Paul ´t Hart. 's Middags was een gevarieerd programma met verschillende casustafels, workshops en sessies. U vindt het complete programma op de aparte conferentiesite.