Vincent Roozen nieuwe gemeentesecretaris van Rotterdam

Vincent Roozen is vanaf 10 oktober 2018 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Rotterdam. Het college van B en W heeft hem benoemd als opvolger van Ina Sjerps die vanaf 1 november 2018 aan de slag gaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Roozen was sinds 2015 in Rotterdam concerndirecteur Werk & Inkomen (W&I) en lid van de concerndirectie. Eerder vervulde hij leidinggevende en directiefuncties bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de GGD Rotterdam-Rijnmond.