Terugblikken voormalige VNG-commissies 2017-2018

Overzicht van terugblikken op vergaderingen van de voormalige commissies:

  • Werk & Inkomen
  • Gezondheid & Welzijn
  • Onderwijs, Cultuur en Sport
  • Ruimte en Wonen
  • Milieu, Energie en Mobiliteit
  • Subcommissie Jeugd