VNG-reactie Rijksbegroting 2017


Alle Prinsjesdagstukken vind u op de site van de Rijksoverheid

Wat betekenen de plannen van het kabinet voor gemeenten?

De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat geen grote nieuwe plannen, maar wel een aantal zeer welkome maatregelen. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is hard nodig na jaren van forse bezuinigingen. In onze ledenbrief leest u de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en vertellen we u wat de VNG vindt of doet.

Brieven

28 september 2016

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

Ledenbrief
Lbr. 16/073