VNG Raadgevers

Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren? Hoe kunt u uw rol als volksvertegenwoordiger invullen? Met de serie Raadgevers helpen we u graag op weg!

VNG Raadgevers zijn factsheets (alle PDF's) met informatie over actuele beleidsthema's, speciaal voor raadsleden. Er verschijnen regelmatig nieuwe raadgevers.

Bestuur

Cultuur en sport

Dienstverlening en informatiebeleid

Europa

Gemeentefinanciën

Milieu

Onderwijs

Recht

Ruimte en Wonen

Samenwerking

Sociaal domein

Veiligheid