Subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Contact met de commissie

De contacten met de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:

 
Hakima Lamchachti

Wie zijn de leden?

Wie in de subcommissie zitten, vindt u in dit overzicht.

De wijze van samenstelling van de subcommissie RPA wijkt af van de wijze van samenstelling van de andere VNG-commissies. De leden worden benoemd op voordracht van de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen en de VPPG. De burgemeesters die lid zijn van de commissie worden voorgedragen door het NGB.

Wat doet de commissie?

De VNG vindt het belangrijk dat burgemeesters, wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA). De commissie geeft het bestuur en de directie van de VNG gevraagd en ongevraagd advies over de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden in de ruimste zin. De commissie adviseert over voorstellen van het ministerie van BZK en doet zelf ook voorstellen.

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG)

Datum Tijd
Woensdag 24 januari  10.00-12.00 uur
Donderdag 8 maart 13.30-15.30 uur
Donderdag 21 juni 13.30-15.30 uur
Donderdag 6 september 13.30-15.30 uur
Donderdag 15 november 13.30-15.30 uur

Terugblik commissievergadering

Meer weten over de thema's?

  • Vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers kunt u stellen aan het Expertisecentrum werkgeverszaken en gemeentelijke organisatie van de VNG, telefoonnummer 070-3738393,  e-mail: informatiecentrum@vng.nl

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies