Unitmanager (vacature VNG Realisatie)

(vacaturenummer: 18.149)

Functie op basis van voltijd (36 uur per week) met in eerste instantie een dienstverband van 12 maanden, met de intentie te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Over VNG Realisatie

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

De organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie en 7 units. De organisatie is in ontwikkeling waardoor de inrichting van de organisatie zal wijzigen. De structuur in units blijft gehandhaafd, maar de ‘inhoud’ van de units (rol en taakvelden) zal verschuiven. Thans worden enkele units aangestuurd door een interimmanager. VNG Realisatie streeft naar vaste invulling, waarbij de rol van de unitmanager minder gericht zal zijn op inhoudelijke expertise en meer op algemene managementvaardigheden.

Over de rol van de Unitmanager

Wij zoeken een realisatiegerichte unitmanager die actief verantwoordelijkheid neemt voor behalen van de afgesproken resultaten. De manager creëert een setting waarin samenwerken, experimenteren en leren centraal staan.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Als lid van het managementteam:
  • mede vorm geven aan visie en strategie
  • bepalen doelstellingen en kaders
  • Invulling geven aan en mede sturen op kernwaarden
  • bijdragen aan continue ontwikkeling van de organisatie
  • mede sturen op het organisatie brede portfolio (inhoud, voortgang, financiën en risico’s)
 • Mede sturing geven aan de inrichting en doorontwikkeling van processen (in ieder geval op het niveau van het eigen organisatieonderdeel) die bijdragen aan resultaatgerichtheid en verdere professionalisering van de organisatie;
 • Zorg dragen voor vertegenwoordiging van de unit op tactisch en operationeel niveau (zowel intern als extern) en (in voorkomende gevallen) de organisatie op bestuurlijk en (hoog) ambtelijk niveau;
 • Nemen van integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten van de unit:
  • met medewerkers vertalen van de organisatiestrategie naar resultaten en onderliggende doelen op de terreinen van de unit;
  • zorg dragen voor plannen, begroten en verantwoorden voor de unit;
  • coachen en aanspreken van team(leden) op hun prestaties en gedrag;
  • creëren van een setting en omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen, ruimte durven nemen, fouten mogen maken, willen leren;
  • zorg dragen voor resultaatgerichte (prestatie-)afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;
  • actief eigenaarschap tonen voor geleverde prestaties en de verantwoording hierover;
  • zorg dragen voor deskundigheidsbevordering van medewerkers;
  • bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening door de unit;
 • Zorgdragen voor het productportfoliomanagement binnen de unit en tactisch/strategische afstemming met andere units en activiteiten binnen de organisatie en in afstemming met de behoeften van gemeenten;
 • Initiëren en bevorderen van samenwerking tussen medewerkers, zowel binnen de unit als met actoren daarbuiten;
 • Bewaken en beheren van contacten met partijen/belanghebbenden;
 • Creëren van draagvlak voor de producten en diensten van de unit;
 • Zorgdragen voor afstemming en samenwerking met andere organisatieonderdelen, programma’s en projecten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO-werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een (integrale) managementrol op strategisch en tactisch niveau binnen (semi-)overheidsorganisaties;
 • Ruime ervaring met faciliterend en coachend (team coaching en individuele coaching) leidinggeven;
 • Ruime ervaring met het (mede) inrichten en aansturen van de samenwerking tussen een staande organisatie en programma’s en projecten;
 • Ruime ervaring als senior manager in het publieke domein, bij voorkeur in de gemeentelijke sector;
 • Kennis van, en bij voorkeur ervaring met, de verschillende domeinen van gemeenten (zoals sociaal domein, fysiek domein, veiligheid, dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening);
 • Bij voorkeur ervaring in werken voor of bij een netwerkorganisatie (vereniging corporatie).

Houdingaspecten

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewust
 • Proactief en doortastend
 • Besluitvaardig
 • Helikopterview
 • Strategische oriëntatie
 • Groepsgericht leiderschap
 • Communicatief vaardig (zowel verbaal als schriftelijk)
 • Beschikken over vaardigheden als feedback geven, coachen, luisteren en motiveren

Afnemen tests

Het afnemen van een 16pf-test maakt onderdeel uit van de procedure.

Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek maximaal € 7.384,59 bruto per maand bedragen (maximaal schaal 15 BBRA).

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer).

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Hugo Aalders, Directeur van VNG Realisatie (Hugo.Aalders@vng.nl of 070-3738008). Meer algemene informatie over VNG Realisatie is te vinden op www.vngrealisatie.nl.

Belangstelling kenbaar maken?

Wilt u uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met daarin uw motivatie en daarbij uw CV naar PenO.realisatie@vng.nl o.v.v. vacaturenummer 18.149. Richt uw e-mail aan Hugo Aalders (directeur van VNG Realisatie) en vertel waarom u voor VNG Realisatie en in deze functie zou willen werken. Uw e-mail moet uiterlijk 20 november a.s. binnen zijn. De gesprekken vinden plaats op 28 november en 4 december in Den Haag en 7 december in Utrecht.