Trainee – Adviseur flexteam Gemeente Rhenen

Het flexteam binnen de gemeente Rhenen
Vanuit de kernwaarde: flexibel en wendbaar, wil de organisatie een instrument om snel in te kunnen spelen op vraagstukken die inspanning vragen van de gemeente en niet bij vaste functies kunnen worden belegd. Vraagstukken bestaan uit:
1. opgaven uit het bestuursprogramma (maatschappelijke agenda);
2. regionale ontwikkelingen;
3. landelijke maatschappelijke actualiteiten;
4. lokale maatschappelijke ‘actualiteiten’ buiten het bestuursprogramma die een inspanning vragen;
5. organisatorische vraagstukken

Doelstellingen van het intern flexteam:

 • direct nieuwe vraagstukken kunnen oppakken;
 • ervoor zorgen dat beleidsmedewerkers in vaste functie het reguliere werk kunnen continueren;
 • meer integraliteit tussen de domeinen;
 • breed inzetbare werknemers creëren;
 • kennis behouden binnen de eigen organisatie;
 • kostenbesparing op externe inhuur

Wat doet het flexteam?

 • leidt projecten, vraagstukken en klussen op fysiek domein, sociaal domein, dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;
 • ontwikkelt en implementeert beleid fysiek domein, sociaal domein, dienstverlening en bedrijfsvoering;
 • begeleidt verandertrajecten gericht op andere manier van werken;
 • verricht tijdelijke opdrachten of projecten.

Opdracht

Als adviseur binnen het flexteam houd je je bezig met een variëteit aan opgaven. Deze taken bewegen zich op tactisch en strategisch niveau maar kunnen zich een enkele keer ook op operationeel niveau bevinden. Afhankelijk van de behoefte van het management/bestuur komen opdrachten richting het flexteam. Als adviseur werk je nauw samen met de buitenwereld van de gemeente en met collega’s uit de hele organisatie op verschillende niveaus. Je adviseert het bestuur/het management over politiek-bestuurlijke aspecten en zorgt voor draagvlak. Er kunnen diverse taken op je afkomen deze zullen voornamelijk bevinden op het snijvlak van:

Beleidsontwikkeling:

 • op proactieve wijze zorgdragen voor innovatie op verschillende kennisvelden;
 • adviseren over, ontwikkelen en initiëren van nieuw beleid, en/of visies op vraagstukken/maatschappelijke opgaven. Deze zijn vaak multidisciplinair en complex van aard;
 • bevorderen van de samenhang met en verbinding tussen de verschillende domeinen binnen de organisatie. Zorgen voor integrale advisering.

Project/programmamanagement:

 • optreden als trekker van projecten en programma’s;
 • functioneel aansturen van de programmateamleden/projectgroepleden;
 • zorgen voor bewaking en rapportage over voortgang en beslismomenten van programma’s/projecten. Daarbij hou je de beschikbare middelen en de mens- en organisatiekracht goed in de gaten.

Netwerken

 • ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk;
 • initiëren en stimuleren van samenwerking en participatie met bewoners en maatschappelijke partners;
 • alert zijn op signalen en ontwikkelingen uit de interne en externe omgeving met betrekking tot ontwikkelingen gerelateerd aan het openbaar bestuur, hierop reageren en deze vertalen naar de organisatie;
 • overleg voeren met partners, gemeenten, samenwerkingsverbanden etc. om te komen tot afstemming en ontwikkeling;
 • draagvlak creëren voor beleid.

Gevraagde profiel
Het flexteam is op zoek naar medewerkers die makkelijk kunnen schakelen tussen diverse niveaus. Ze zijn zowel verbinders als daadkrachtige, resultaatgerichte personen die -met oog voor alle belangen- samen met anderen in de organisatie zorg dragen voor een goede uitvoering van opdrachten/projecten en programma’s.

 • minimaal HBO niveau;
 • affiniteit met programmatisch werken/projectmatig werken/projectleiding is wenselijk;
 • je beschikt over veranderkundige vaardigheid en hebt oog voor innovatie;
 • je bent een goede gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een visie op de faciliterende rol van gemeenten in een veranderende context;
 • je werkt vanuit het bestuursprogramma en de organisatievisie; je beschikt dus zowel over organisatiesensitiviteit en bestuurssensitiviteit;
 • ervaring in het integraal samenwerken is een pré;
 • je vindt het uitdagend en bent in staat om van kennisveld/aandachtsgebied te rouleren.

Gewenste startdatum:
in overleg (bij voorkeur november 2018).

Spreekt deze functie je aan?
Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk maandag 22 oktober a.s. je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op via onderstaande link.
Klik hier om te solliciteren

Mocht je zelf niet voldoen aan het profiel, maar wel iemand kennen die geschikt is, stuur dit bericht dan door. Wij komen graag in contact met geschikte kandidaten die nog niet in ons bestand zijn opgenomen. Deze opdracht zal ook via LinkedIn en Facebook worden gedeeld.
Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt in totaal twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Procedure
Woensdag 24 oktober a.s. stellen wij kandidaten voor aan de gemeente Rhenen. We verwachten je uiterlijk begin week 44 kunnen informeren of je bent geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. De selectie bestaat uit (minimaal) 2 gesprekken, zowel met VNG trainees als met de gemeente. Het geven van een pitch maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.