Tijdelijke opdracht: Projectleider voor gemeenten in Scheiden zonder Schade

(opdrachtnummer: 19.139)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer <220506>is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst. De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 28 uur per week, de beoogde startdatum is 1 oktober 2019.

Specificatie

Over VNG

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We streven dagelijks naar een krachtige en vitale lokale democratie. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel passie aan. 355 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie die streeft naar perfectie. We stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Je geeft namelijk zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom.

We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Daarom moet je stevig in je schoenen staan en de nodige flexibiliteit hebben om te zorgen dat er een goede balans is in je werk. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Over Scheiden zonder Schade

Schade bij kinderen door scheidingen van ouders moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat vraagt om maatregelen. Het Platform Scheiden zonder schade heeft, onder voorzitterschap van André Rouvoet, een actie-agenda opgesteld 'Scheiden... En de kinderen dan?'. Voor realisatie van de acties zijn vooral gemeenten, samen met lokale partners, aan zet.

De maatschappelijke opgave staat centraal bij het uitvoeringsprogramma. De opgave is om schade bij kinderen door scheidingen te beperken. Een schatting is dat op dit moment 16.000 kinderen ernstige last hebben van de problematische scheiding van hun ouders. Het is een gegeven dat partnerrelaties verbroken worden, ook als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen. Veel ouders zorgen ervoor dat hun kinderen hierbij zo min mogelijk schade oplopen. De aanleiding voor de Agenda van actie ligt bij de escalerende scheidingen, waarbij kinderen niet alleen slachtoffer worden van strijd, maar vaak ook een

Over de opdracht

De gemeente heeft een essentiële rol in de aanpak rondom echtscheiding.  Gemeentelijke voorzieningen staan, evenals het onderwijs, dichtbij de kinderen om wie het gaat. In de meeste gemeenten zijn reeds verschillende interventies ontwikkeld.

Het actieprogramma Scheiden zonder schade en daaraan gekoppelde programma bundelt acties en interventies, verbindt partners (bijvoorbeeld de ontwikkeling vanuit rechtbanken om direct op zitting jeugdhulp in te zetten ter voorkoming van escalaties) en legt de verbinding met andere programma’s (bijvoorbeeld het preventieve programma Besluit met muisjes’ waar een twintigtal gemeenten aan meewerken).

Heb jij zin om je in te zetten voor de belangen en ondersteuning van de pilotgemeenten die meedoen aan het programma scheiden zonder schade? Dat doe je binnen een enthousiast en gedreven team met teamleden vanuit de ministerie JenV en VWS en Raad voor de Rechtspraak waarbij jij grote deskundigheid op het gebied van het gemeentelijke sociaal domein toevoegt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De VNG werkt, samen met de ministeries , JenV en VWS, en Raad voor de Rechtspraak aan Scheiden zonder Schade. Jouw taken bestaan uit:

 • Een trekkersrol tav gemeenten en jeugdregio’s die deelnemen aan de regiolabs Scheiden zonder Schade, waarbij je inspiratie en inzicht biedt bij het ontwikkelen van beleid voor gemeenten ten aanzien van het inrichten van een o.a. een scheidingsloket ten behoeve van relatieproblematiek en scheiding;
 • Ondersteuning van gemeenten op het beleidsterrein van de gecertificeerde instellingen in de jeugdbeschermingsketen;
 • Kennisdelen met gemeenten over hoe zij vanuit een visie op scheiding beleid kunnen opzetten met hun regionale partners om een scheidingsloket in te richten waaronder preventieve acties op het gebied van relatieproblematiek en scheiding zodat de gevolgen voor kinderen van scheiding minder worden;
 • Mede-uitvoeren van de actiepunten uit het programma scheiden zonder schade;
 • Ondersteuning van de wethouders die deelnemen aan het platform en de Beleidsgroep van het programma Scheiden zonder Schade;
 • Je maakt verbindingen met de betrokken gemeenten, departementen en de landelijke samenwerkingspartners.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO-opleiding en aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider bij de overheid in het sociaal domein.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in het sociaal domein met gemeentelijke beleid, kennisdeling en regionale innovatieopdrachten;
 • Aantoonbare inhoudelijke en actuele kennis van en aantoonbare werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de jeugdzorgketen.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Je bent een verbinder, politiek-bestuurlijk sensitief, aanhouder, doelgericht en niet voor één gat te vangen;
 • Je hebt ervaring met werken binnen een netwerk van gemeenten, departementen, belangenorganisaties

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

Onderwerp

 • kandidaat heeft werkervaring met het regionaal en vanuit de overheid verbinden van zorg en recht partners, gemeenten en departementen.
 • kandidaat heeft werkervaring heeft met ondersteuning van gemeenten op het beleidsterrein van de gecertificeerde instellingen in de jeugdbeschermingsketen.
 • kandidaat heeft werkervaring heeft met het scheidingsveld, de jeugdhulp, volwassenzorg en het jeugdbeschermingsveld.
 • kandidaat heeft werkervaring met het uitvoeren van programma’s in het domein van de jeugdhulp of jeugdbescherming.
 • kandidaat heeft werkervaring met het ontwikkelen van beleid voor gemeenten omtrent jeugdbescherming.

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 28 uur per week. De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 19 september 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 25 september 2019 , van 9.00 tot 12.00 uur

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.
Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.