Tijdelijke opdracht: Medewerker financiële administratie

(opdrachtnummer:19.140)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer <220543> is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst. De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is 30 september 2019.

1. Specificatie

1.1 Over VNG

Wij zijn de vereniging van Nederlands gemeenten. We streven dagelijks naar een krachtige en vitale lokale democratie. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel passie aan.

355 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie. We stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

1.2 Over Bedrijfsvoering/Financiën en Control

Het team Financiën en Control binnen Bedrijfsvoering adviseert de resultaatverantwoordelijken van de organisatie over de inzet van middelen, de beheersing van de middelen, de registratie in de administratie en adequate monitoring. Het team bewaakt verder de vastgestelde financiële kaders.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Het cluster financiële administratie verzorgt de administraties van de VNG, een aantal dochterbedrijven en voor een aantal andere organisaties. Er is behoefte aan extra capaciteit om samen met de andere medewerkers financiële administratie de operationele taken uit te voeren.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De werkzaamheden bestaan uit het controleren en verwerken van (financiële en/of stam-)gegevens, inkomende en uitgaande facturen, verplichtingen en overige mutaties. Tevens werkzaamheden in het kader van debiteuren- en crediteurenbeheer en beheer van balansrekeningen. Verder is een frontoffice voor vraagafhandeling onderdeel van het takenpakket.

Daarnaast kan een bijdrage gevraagd worden aan projecten op het terrein van ontwikkeling in de administratieve processen.

Uitvoering van de taken vindt o.b.v. onderlinge afstemming plaats.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde MBA opleiding, of vergelijkbaar;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een financieel administratieve functie;
 • Werkervaring op een financiële afdeling;
 • Kennis van en ervaring met Excel en financieel-administratieve softwaresystemen;
 • Minimaal 4 dagen beschikbaar, waarvan in ieder geval de woensdag. 

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Aantoonbare werkervaring met Exact Globe.
 1. Aantoonbare werkrvaring met Synergy.
 1. Aantoonbare werkervaring met werkzaamheden crediteuren- en debiteurenadministratie.
 1. Aantoonbare werkervaring met werken in een team.
 1. Aantoonbare werkervaring met draaitabellen Excel

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 36 uur per week. De maximale vergoeding is 55 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 19 september 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 24 september 2019, van 09.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.