Senior beleidsmedewerker kwaliteit en toezicht Wmo/Jeugdwet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag is op zoek naar een:

Senior beleidsmedewerker kwaliteit en toezicht Wmo/Jeugdwet

(36 uur per week)

 

Wat ga je doen?

De kwaliteit van ondersteuning en hulp, manieren om dit te meten, er van te leren en te verbeteren krijgen steeds meer aandacht. Vanuit gemeenten is er vraag naar visie, het innemen van standpunten, het verbinden en stimuleren door de VNG op het terrein van kwaliteit en toezicht. Jij, als sterke inhoudelijke gesprekspartner kan verbanden leggen tussen zowel de VNG beleidsdirectie en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KHCN) Ook leg je verbindingen naar buiten met gemeenten, ketenpartijen en inspecties. 

Aan het thema kwaliteit is horizontaal en verticaal toezicht nauw verbonden. Ook hier is sterke input van de VNG van belang. Zowel in het doorontwikkelen van de uitvoering van Wmo toezicht door de gemeenten als het fungeren als gesprekspartner voor Toezicht Sociaal Domein en de verschillende inspecties.

In deze functie ben je inzetbaar binnen het hele sociaal domein. Het accent ligt echter op jeugd en Wmo.

Professionalisering (nieuwe manier van denken en handelen van professionals)

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van aanbieders om te transformeren (goed opdrachtgeverschap). Daarnaast stelt de (jeugd)wet een aantal kwaliteitseisen. Gemeenten worden ondersteund bij het in beeld brengen en houden van deze eisen en bij het voldoen hieraan (bij jeugd speelt nu o.a. werken volgens de norm verantwoorde werktoedeling).

VNG is op dit thema gesprekspartner van: gemeenten, onderwijs, ministeries, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kennisinstituten over professionalisering.

Meten, leren en verbeteren (Client ervaringsonderzoek (CEO))

Het doorontwikkelen van cliënt ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd, zodanig dat het optimaal benut kan worden voor de lerende uitvoeringspraktijk. Verbindingen leggen in het land, contact met VWS. Communiceren met en beantwoorden van vragen van gemeenten over (de uitvoering van) het CEO.

Ophalen en delen van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om cliënten te betrekken bij het verbeteren van de ondersteuning en hulp in het Sociaal Domein. Doorontwikkelen van outcome-monitoring als middel om steeds betere hulp te realiseren, onder andere door het gesprek over de kwaliteit van hulp te verbeteren.

Toezicht

Het vormgeven aan en uitvoeren van toezicht wordt nog doorontwikkeld. VNG heeft aandacht voor de manier waarop de verschillende vormen van toezicht het best ingezet en benut worden om de kwaliteit van ondersteuning en hulp te verbeteren, hoe gemeenten hierbij het best samen optrekken met anderen. VNG ondersteunt gemeenten hierbij, maakt zo nodig handreikingen en beantwoordt vragen.

Thema’s zijn o.a. de rol van de gemeente in relatie tot inspecties, benutten van beschikbare informatie in toezichtsrol, kwaliteit, toezicht en handhaving in veranderende interbestuurlijke verhoudingen en visie-ontwikkeling Integraal Toezicht.

Verbinding met KCHN

Binnen de VNG werkt het Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Op basis van een op te stellen agenda met thema´s waarin KCHN en de beleidsdirectie elkaar kunnen versterken, zal de beleidsmedewerker de rol van de linking pin vervullen.

Werkgroep kwaliteit en toezicht

De VNG ondersteunt de Werkgroep kwaliteit en toezicht Jeugd en WMO, een werkgroep voor en door gemeenten. Het Ministerie van VWS en de Inspecties zijn toehoorder. Een gemeentelijke vertegenwoordiger is voorzitter. Thema’s zijn o.a. inwoner centraal, Ruimte voor professionals, Samenhang/samenwerking/integraliteit (o.a. 1G1P), blijven leren van gegevens en casuïstiek, opdrachtgeverschap als ook sturen met en sturen op kwaliteit.

Wat vragen wij?

 • Je hebt jouw universitaire studie succesvol afgerond;
 • Je hebt vijf tot tien jaar werkervaring;
 • Je hebt kennis van en inzicht in het sociaal domein, liefst van jeugdhulp of Wmo;
 • Je hebt een brede maatschappelijke en politieke belangstelling;
 • Je bent in staat snel nieuwe onderwerpen eigen te maken;
 • Je kan uitstekend samenwerken en ook zelfstandig werken;
 • Je hebt goede mondelinge presentatievaardigheden;
 • Je herkent jezelf in onze kernwaarden: dienstbaar, openheid, resultaat gedreven en verbindend.

Wat bieden wij?

 • Een contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op verlenging van het dienstverband bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden;
 • Je wordt aangesteld door middel van een tijdelijk contract, detachering of eventueel aanstelling via payroll;
 • Jouw salaris bedraagt maximaal € 5.869,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (VNG-schaal 12 of 13). Jouw daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring;
 • Je krijgt 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de Rijksoverheid;
 • Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie;
 • Op fulltime basis is het mogelijk dat je 200 uur ADV per jaar op bouwt; deze uren kan je flexibel op nemen;
 • Bij VNG werk je volgens Het Nieuwe Werken-principe: tijd- en plaats onafhankelijk werken: dit gebeurt in overleg.

Wat is onze cultuur?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 380 gemeenten samen. Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in het binnenlands bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. Wij streven naar een sterke verbinding tussen de VNG en alle gemeenten en zijn daarmee een echte netwerkorganisatie. Deze manier van denken en doen is voor ons als iets vanzelfsprekends. Ook binnen de VNG gaan we zo met elkaar om.

Interesse in deze uitdagende functie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Konijnendijk, coördinator Sociaal Domein, 06-12211502. Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 28 maart je motivatie met CV onder vermelding van vacaturenummer 0.1079 Je kunt je sollicitatie mailen naar peno@vng.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op 3 en 10 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.