Over de organisatieverandering van de VNG

Integraal, wendbaar en samen

Gemeenten: maatschappelijke opgaven centraal

Maatschappelijke opgaven veranderen vaak sneller dan de overheid kan voorzien. Bovendien zijn gemeenten meer en meer de onmisbare schakel bij de oplossing en willen inwoners gezien en gehoord worden over die opgaven. Dat betekent voor gemeenten een radicale omkering, van hiërarchisch naar horizontaal, van relatief gesloten naar open en transparant.

Daarvoor is een krachtige lokale overheid en een vitale lokale democratie nodig. Een overheid die in zijn denken steeds begint bij de inwoners. Een overheid die ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving en durft los te laten. Een overheid die maatwerk levert en dus verschil durft te maken. En dat ook mag doen zonder door een andere overheid teruggefloten te worden. Gemeenten maken de omslag: met het vraagstuk en een integrale oplossing centraal, een wendbare en dienstverlenende organisatie en samen met inwoners. De VNG-organisatie beweegt mee.

Via de linkernavigatie vindt u meer over de voortgang van de organisatieverandering.

Meer informatie over de VNG leest u op de Verenigingspagina