Directie Communicatie

Directeur: Esther van Bunnik (per 1 juli 2018)

De Directie Communicatie VNG is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de VNG. Hieronder valt onder meer branding, lobby, mediabeleid, beleidscommunicatie en campagnemanagement. Wij werken hierbij graag samen met communicatieprofessionals bij de gemeenten.

Hebt u een vraag of wens over de communicatie van de VNG, over de gemeente of van uw gemeente? Neem dan contact op met ons:  telnr.  070 373 82 90 of -email communicatie@vng.nl