Netwerk Oud VNG'ers

'Eens VNG'er, altijd VNG'er

Veel Oud-VNG’ers hebben goede herinneringen aan de tijd die ze bij de VNG hebben gewerkt. De gezamenlijke betrokkenheid bij het lokaal bestuur, de werksfeer en de goede onderlinge verstandhouding waren de kenmerken van een unieke organisatie. Oud-medewerkers voelen zich nog steeds verbonden met de VNG.

Tegelijkertijd waardeert de VNG de inzet en kennis en kunde van haar oud-medewerkers positief en wil zij graag een verbinding aangaan.

  

1e bijeenkomst, foto's Jaap Pop en Annelies Schouten

Netwerk Oud VNG'ers

VNG en een Werkgroep van Oud-VNG’ers hebben samen het initiatief genomen tot oprichting van een Netwerk van Oud-VNG’ers. We nodigen je uit daaraan deel te nemen.

De VNG zal Oud-VNG’ers de gelegenheid bieden om elkaar periodiek (tenminste 1 x per jaar) te ontmoeten en wil het Netwerk gebruiken om waar nodig een beroep te doen op Oud-VNG’ers voor advisering en ondersteuning.

Wilt u deelnemen aan het netwerk? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Servicepunt oud-VNG’ers

Ter ondersteuning van de oud-VNG' ers heeft de VNG een Servicepunt opgericht. Naast het bijhouden van namen en adressen, beantwoordt het Servicepunt ook alle vragen van oud-VNG’ers.

Wilt u:

  • zich aanmelden voor het netwerk
  • namen en adressen doorgeven van oud-VNG’ers die nog geen lid zijn van het netwerk
  • voorstellen doen voor activiteiten
  • aangeven geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie binnen het netwerk
  • vragen stellen over het netwerk

Neemt u dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is oudvngers@vng.nl (of per post: Servicepunt Oud-VNG’ers, Postbus 30435, 2500 GK  Den Haag)

LinkedIn-groep

Er is een LinkedIn-groep waar u onder andere Oud-VNG'ers kunt 'ontmoeten' en kunt discussiëren.

 

Kijk voor meer informatie over de VNG en haar netwerken op de Verenigingspagina