Vereniging

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 380 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Wij werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Verenigingskalender 2018

VNG Agenda 2018

Waar willen de gemeenten komend jaar in VNG-verband mee aan de slag? Dat leest u in de VNG Agenda 2018. Naast de hoofdthema’s is er ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen.

Wetenschapsfunctie

Om een krachtige, eigen, toekomstbestendige gemeentelijke agenda op te stellen, investeert de VNG in onderzoek en kennisontwikkeling rond maatschappelijke trends die belangrijk zijn voor het lokaal bestuur. Hierbij vervullen het VNG Curatorium en de VNG Denktank en een belangrijke rol.