De VNG: kerntaken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid, bij kennisdeling over de uitvoeringspraktijk en behartigt de belangen van alle gemeenten bij diverse partijen.

Tot onze activiteiten behoren:

  • Bieden van een platform
  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening aan gemeenten
  • Ontwikkeling producten en diensten

Lees meer over de Vereniging