Bestuurdersdag en BALV 2018

De achtste “VNG Bestuurdersdag” is op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Aansluitend vindt de Buitengewone ALV (BALV) plaats. Thema van de Bestuurdersdag is: Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden.

We staan stil bij de voornemens van ruim 380 gemeenten. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug? Na het plenaire deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Aansluitend is de Buitengewone ALV (BALV).