Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Janneke Koekoek

Wie zijn de leden?

Wie in de commissie zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Afvalbeleid
  • Energie
  • Mobiliteit
  • Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) & Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
  • Omgevingswet
  • Bodem, ondergrond & schaliegas

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 25 januari 10.30-12.30 uur
Donderdag 22 februari 10.30-12.30 uur
Donderdag 19 april 10.30-12.30 uur
Donderdag 21 juni 10.30-12.30 uur
Donderdag 6 september 10.30-12.30 uur
Donderdag 1 november 10.30-12.30 uur

Terugblik commissievergadering

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies.