Adviescommissie Asiel en Integratie

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Josephine Maasland

 

Wie zijn de leden?

De wijze van samenstelling van de adviescommissie Asiel en Integratie wijkt af van de wijze van samenstelling van de andere VNG-commissies. De leden worden benoemd door de directieraad van de VNG.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de commissie.

Wat doet de commissie?

De VNG vindt het belangrijk dat burgemeesters en wethouders hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de adviescommissie Asiel en Integratie ingesteld. Deze commissie geeft de directie van de VNG en daarmee ook het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over een breed scala aan taken die met asiel en integratie te maken hebben. De commissie adviseert over voorstellen van staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en doet zelf ook voorstellen.

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG): data volgen zsm.

Taskforce Asiel VNG

Het asielvraagstuk vereist extra inzet en het ontwikkelen van visie om in te kunnen spelen op toenemende vragen van gemeenten en ketenpartners. Gelet hierop heeft de VNG oktober 2015 de Taskforce Asiel ingesteld, die een platform aan gemeenten biedt, de belangen van gemeenten behartigt en draagvlak bij gemeenten peilt.

De Taskforce Asiel (inclusief de Adviescommissie Asiel en Integratie) valt onder het VNG-bestuur omdat de opvang van vluchtelingen het terrein van meerdere VNG-commissies raakt.

Zie ook