Veilig Thuis

Meerjaren uitvoeringsprogramma Veilig Thuis (MUP VT)

Het VNG-programma ‘Veilig Thuis – de basis op orde’ is op 1 juli 2017 afgerond.  Het programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de 26 VT-organisaties in Nederland, zoals door de inspecties is vastgesteld bij de toetsing in stap 2 (april 2017). In het programma is een aantal adviezen opgesteld voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Het Landelijk Netwerk benut deze adviezen verder bij de uitvoering van het door het Ministerie van VWS gesubsidieerde MUP VT 2017 – 2020.

 

Veilig Thuis

In Nederland zijn 26 regionale Veilig Thuis-organisaties, die fungeren als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is het expertisecentrum voor alle vormen van verwaarlo­zing, mishandeling en geweld in huiselijk kring. Veilig Thuis beschikt ook over expertise op het gebied van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, eergerelateerd geweld, genitale vermin­king, huwelijksdwang en seksueel misbruik. Veilig Thuis kan wanneer er sprake is van kindermishan­deling ook de Raad voor de Kinderbescherming betrekken door bijvoorbeeld het doen van een verzoek voor onderzoek. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.

Ook bestaat in Nederland een landelijk netwerk van Centra voor Seksueel geweld, waar een slachtoffer van seksueel geweld alle hulp en ondersteuning-bijvoorbeeld psychische hulp en forensische sporenonderzoek- onder één dak vindt. De politie werkt ook samen met het OM en Veilig Thuis om snel te interveniëren in situaties van acute onveilig­heid.