Aanstelling in algemene dienst

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand