Sta jij voor 342 gemeenten?

Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van 342 gemeenten? Maak jij het verschil in beleid en uitvoering van tienduizenden ambtenaren en bestuurders in Nederland? En ben je een echte aanpakker? Dan is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar jou voor de functie van:

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (32-36 uur)

Wat ga je doen?

We leven in een land waarin elke vierkante meter al een bestemming heeft. Tegelijkertijd hebben we te maken met grote maatschappelijke opgaven die om een heroverweging van het ruimtegebruik vragen: de woningbouw, de energietransitie, aanpassing aan klimaatverandering en de transitie in het landelijk gebied. VNG vindt het belangrijk dat gemeenten goed in positie komen om de opgaven in samenhang te brengen in hun gebied.

De komende periode vervul jij, samen met een collega de spilfunctie voor gemeenten en draag je bij aan een samenhangende aanpak van ruimtelijke vraagstukken en de veranderopgave voor openbare ruimte. Hierbij werk je samen met zowel de rijksoverheid als decentrale overheden. Het gaat om:

 • Het vertalen van ruimtelijke vraagstukken naar omgevingsbeleid.
 • De veranderopgave voor de openbare ruimte en het strategisch beheer ervan.
 • Vergroening in en om de stad.

Concreet betekent dit dat je op deze onderwerpen overzicht schept in wat er al loopt. Je adviseert gemeenten, verbindt partijen zodat ze samen aan de slag kunnen en lobbyt om zo de gemeentelijke belangen te behartigen. Ook neem je namens VNG deel aan nationale overleggen. Voor vergroening ga je aan de slag met de opvolging van een motie uit de algemene ledenvergadering van de VNG en vragen nieuwe programma’s van de rijksoverheid inzet.

Wat neem je mee?

Je werkzaamheden vragen om een integrale blik en een open houding richting andere beleidsterreinen en collega’s. Daarin is een proactieve houding een essentiële eigenschap. Ons werk kent veel facetten waardoor je in staat moet zijn om weloverwogen keuzes te maken en tegelijkertijd ‘meerdere ballen in de lucht te houden’.

Jij bent in staat:

 • Nieuwe netwerken van gemeenten (en andere actoren) op het gebied van ruimtelijke ordening, groen en openbare ruimte op te bouwen, waarbij kennisuitwisseling, dienstverlening en belangenbehartiging, gericht op (het verbeteren van) de positie van gemeenten centraal staan.
 • Actuele ontwikkelingen te volgen op het vlak van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en groen en daaruit snel de gemeentelijke vraagstukken te onderscheiden.
 • Verbinding te leggen tussen de concrete opgave(n) van gemeenten (beleid en uitvoering) en de strategische visie en tactische agenda van de VNG;
 • Inbreng vanuit de netwerken op waarde te schatten en met relevante partijen te delen;
 • Heldere standpunten te formuleren en deze kort en bondig op te schrijven;
 • Belangen van gemeenten mee te laten wegen in beleidsvormingstrajecten en rondom de besluitvorming van wet- en regelgeving via o.a. lobbyactiviteiten;
 • Samen te werken met collega’s binnen en buiten de VNG.

Jouw achtergrond:

 • Je hebt kennis van de Wet ruimtelijke ordening en/of (kerninstrumenten van) de Omgevingswet.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het ruimtelijk domein bij een gemeente.

Wat bieden wij?

 • Je krijgt een jaarcontract met perspectief op een vast dienstverband
 • Jouw salaris bedraagt maximaal € 5503,57,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO Rijk- schaal 11). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Je krijgt een individueel keuze (IKB) budget. Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid.
 • Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.

Wij verwachten dat de werkzaamheden minimaal één dag in de week vanuit (ons kantoor in) Den Haag worden verricht.

Jouw team?

Je maakt onderdeel uit van het team Leefomgeving. Het team werkt in gezamenlijkheid aan de opgaven bouwen en wonen, vitaal platteland, omgevingskwaliteit, milieu, afval & circulaire economie, mobiliteit, ruimte, klimaatadaptatie & water en regionale economie. Ook werken we samen met de programma’s Omgevingswet en Energie.

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?

De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Wat biedt het werken bij de VNG jou?

We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je geeft zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Goed om te weten:

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Lorenzo Goudsmits, senior beleidsadviseur ruimte. Hij is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via +316 3432 0799 en per mail via Lorenzo.Goudsmits@vng.nl.
Wil je solliciteren? Reageer dan uiterlijk 19 juni 2023 via deze link.

De eerste gesprekken vinden plaats op in de week van 26 juni 2023. Voor meer informatie over het sollicitatieproces, kun je terecht bij Team HR van de VNG. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070 - 373 8500, optie 3.

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren, ook als je niet 100% voldoet aan de gestelde criteria. Jouw persoonlijke ervaringen en/of levensverhaal kunnen wellicht behulpzaam zijn om buiten de kaders te denken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.