Brandweerkamer

Sinds 2014 is voor een aantal brandweer specifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Over de toekomstige inrichting van het collectief werkgeverschap en het arbeidsvoorwaardenoverleg van het brandweerpersoneel wordt in 2019 een besluit genomen.