Bestuurlijke organisatie VNG

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 1 december 2017 hebben de leden een aantal wijzigingen in de commissie-indeling doorgevoerd op basis van de aanbevelingen van Wim Deetman in zijn rapport ‘De vierde dimensie’:

 • Er is een vaste beleidscommissie Raadsleden & Griffiers ingesteld
 • Er zijn twee vaste commissies in het sociaal domein ingesteld. Deze twee nieuwe commissies komen in de plaats van de huidige vaste beleidscommissies Werk & Inkomen, Onderwijs, Cultuur & Sport en Gezondheid & Welzijn, de subcommissie Jeugd en de adviescommissie Asiel & Integratie. Gemachtigd door de Buitengewone ALV heeft het VNG-bestuur op 22 februari 2018 de themaverdeling tussen de twee nieuwe commissies vastgesteld
 • De taakverdeling tussen de twee vaste beleidscommissies in het fysieke domein isaangepast

In de ALV van 14 juni 2017 hadden de leden al besloten tot de instelling van een College van Dienstverleningszaken (CvD).

De bestuurlijke organisatie van de VNG bestaat daarmee vanaf 1 september 2018 uit een bestuur, negen vaste beleidscommissies en twee colleges.

Vaste beleidscommissies

De vaste beleidscommissies zijn actief zijn op de volgende terreinen:

 • Bestuur en Veiligheid
 • Dienstverlening en informatiebeleid
 • Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Europa en Internationaal
 • Financiën
 • Raadsleden & Griffiers

Colleges

De colleges zijn actief op de volgende terreinen:

 • Arbeidszaken
 • Dienstverleningszaken