Vacatures bestuur en commissies VNG

Wij zoeken kandidaten voor 215 vacatures in bestuur, beleidscommissies en colleges.

Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen.
Als u niet wordt benoemd kunt u uw kandidatuur tot uiterlijk 4 juli a.s. intrekken.
 

Uw tijdige kandidaatstelling is belangrijk omdat wij provinciale afdelingen en andere netwerken in staat willen stellen aanbevelingen te doen over de kandidaten uit hun specifieke achterban.