Uitslagen stemmingen BALV 2017

U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de BALV en de ingediende moties.

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

  • 3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van woensdag 14 juni 2017: aangenomen
  • 4a. Wijziging Huishoudelijk Reglement in verband met het voorstel om niet langer te werken met subcommissies: aangenomen met 100%
  • 4b. Instelling van een vaste beleidscommissie Raadsleden en Griffiers: aangenomen met 97,6%
  • 4c. Instelling van twee commissies in het sociale domein en gelijktijdige opheffing van de commissie Werk & Inkomen, de commissie Gezondheid en Welzijn en de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport: aangenomen met 74,96%
    Bij dit voorstel is een motie ontvangen over de instelling van twee commissies in het sociaal domein: verworpen met 50,50%. U vindt hier de tekst van de motie (pdf)
  • 4d. Instelling van twee vaste beleidscommissies in het fysieke domein en gelijktijdige opheffing van de commissie Ruimte en Wonen en de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: aangenomen met 100%
  • 5. Statutenwijziging in verband met de Normalisatie rechtspositie ambtenaren: akkoord per acclamatie
  • 8. Rondvraag/WVTTK. De gemeenten Bunschoten en Zeist hebben een motie in gediend over verpakkingen: aangenomen met 95,5%. U vindt hier de tekst van de motie (pdf)