Uitslagen stemmingen ALV 2017

U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties.

ALV 

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 3. Vaststelling notulen buitengewone algemene vergadering van woensdag 30 november 2016: bij acclamatie akkoord 
 • 5a. Jaaroverzicht, incl. financieel jaarverslag en verantwoording: bij acclamatie akkoord
 • 5b. Contributievoorstel 2018: aangenomen met 98,45 procent 

De gemeente Nijmegen verzocht om onderdeel 6a door te schuiven naar de BALV van 1 december. De ALV verwierp dit verzoek met 76,75 procent, waarna het onderdeel alsnog in stemming werd gebracht. 

 • 6a. Instellingsbesluit College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging: aangenomen met 98,72 procent 
 • 6b.Instellen en techniek Fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering: aangenomen met 98,36 procent
 • 6c. Omvang en inhoudelijke onderbouwing van activiteiten: aangenomen met 99,38 procent 
 • 7. Invulling vacatures bestuur en commissies: met 100% aangenomen

Meer informatie

Moties

Alle ingediende moties zijn aangenomen. Zie voor meer informatie onderstaand nieuwsbericht, de moties gingen over de volgende onderwerpen:

 • Motie digitaal tellen stembiljetten
 • Motie Omgevingswet
 • Motie Verpakkingen
 • Motie Accountantscontroles
 • Motie reserves VNG
 • Moties Sociaal Domein en Financiering bijstand

Meer informatie

VNG Jaarcongres