UCLG

United Cities and Local Governments (UCLG) is de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten. Op dit moment verenigd en vertegenwoordigd UCLG meer dan 240.000 gemeenten, steden, regio’s en metropolen, alsook 175 lokale en regionale verenigingen van overheden. UCLG werd in 2004 opgericht, als opvolger van de International Union of Local Authorities (IULA) en de United Towns Organization (UTO).

Kerntaken

 1. Beïnvloeden globale agenda’s
  UCLG vertegenwoordigt lokale overheden bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de lokale dimensie van globale vraagstukken op de kaart te krijgen, zoals klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerking, rampenbestrijding etc. In verschillende VN-rapporten wordt de rol van lokale overheden inmiddels erkend. UCLG zit steeds vaker aan tafel als dé vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden.
 2. Mondiaal netwerk voor het versterken van lokale overheden
  UCLG bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen burgemeesters, raadsleden en ambtenaren via werkgroepen en commissies.
 3. Kennisinstituut rond lokale overheden wereldwijd
  UCLG is het wereldwijde informatiepunt voor kennis over lokale democratie via de Global Observatory on Local Democacy (GOLD); elke drie jaar verschijnt een rapport over de staat van lokaal bestuur wereldwijd (op een specifiek thema). De vorige editie ging over stedelijke ontwikkeling en de New Urban Agenda. Hier vind je de executive summary, ter informatie. Het GOLD V rapport is in de maak; die editie zal over het “localizen” van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals/Global Goals) gaan. Bij de jaarlijkse High Level Political Forum on Sustainable Development, een VN conferentie die in het teken staat van de voortgang op de Sustainable Development Goals, is UCLG verenigt in de ‘Global Taskforce’, samen met een groep stedennetwerken (o.a. Metropolis, C40, ICLEI). UCLG zit de Global Taskforce voor.

De VNG in UCLG

De belangrijkste besluitvormingsorganen van UCLG zijn de World Council en de Executive Bureau. Daarnaast vindt één keer per drie jaar de Algemene Vergadering plaats (de volgende vindt plaats in 2019, in Durban, Zuid-Afrika). De VNG is namens alle Nederlandse gemeenten lid van UCLG. Vertegenwoordiging in UCLG is een zaak van het bestuur en de VNG-commissie Europa en Internationaal. VNG International verzorgt de voorbereiding voor en begeleiding bij alle UCLG vergaderingen.

De VNG is binnen UCLG vertegenwoordigd in:

 • De Executive Bureau (dagelijks bestuur) – 1 zetel
 • De World Council (hoogste besluitvormingsorgaan) – 2 zetels
 • De Financial Management Committee (financiële audit) – 1 zetel voor de Benelux
 • De Policy Council “Opportunities for all” – 1 zetel
 • De werkgroep “Capacity and Institution Building” - voorzitter

Meer informatie