Tussenstanden

In het najaar van 2017 sloten in 11 gemeenten ( < 50.000 inwoners) de colleges van b&w en de gemeenteraad een Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen.

Vrijdag 19 januari vond de tweede landelijke Village Deal-bijeenkomst plaats in Soest. Zie: 

Hoe staat het nu met de Village Deals?

Bekijk per gemeente de tussenstand (zie het menu aan de linkerkant).