Tubbergen

Stille armoede onder agrariërs
Tubbergen onderzoekt de problematiek van schulden en armoede onder agrariërs. Vervolgens werkt de gemeente aan een voorstel hoe dit probleem op een innovatieve wijze kan worden aangepakt.

Inzichten tijdens de Village Deal

Niet lang geleden vond op een boerderij in Tubbergen een informele bijeenkomst plaats ‘tussen de koeien’. Zowel het college als de raad gingen hier in gesprek over een beladen onderwerp: stille armoede onder agrariërs. Voor het eerst werd dit gevoelige onderwerp in deze setting besproken.

Er is gestart met het werken met ‘ervencoaches’: vraagbaken voor de boeren binnen de gemeente, bekend met de gemeentelijke regelingen. De ervencoaches en andere uitvoerders gaan binnenkort met elkaar in gesprek over de eerste ervaringen en hoe de aanpak verder versterkt kan worden.

Het college en de raad ontwikkelden het plan van aanpak in nauwe samenspraak, en praten elkaar geregeld bij.