Top 10 - tips RtC

Tips RtC

Gemeenten, actieve inwoners en sociaal ondernemers werkt de afgelopen tijd samen in een z.g. Community of Practice Right to Challenge. Op basis van de ervaringen is een 'Tip-Top 10' voor inwoners en gemeenten samengesteld.

De tips zijn bedoeld al handreiking voor iedereen die met Right to Challenge bezig is of daamee wil beginnen.