Toolkit Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere gemeenteambtenaar naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.

Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker.

U krijgt meer zeggenschap over uw geld en kunt nu keuzes maken die passen bij uw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.