Toolkit Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere gemeenteambtenaar naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.

Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker.

U krijgt meer zeggenschap over uw geld en kunt nu keuzes maken die passen bij uw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het IKB is tot stand gekomen in samenwerking met de bonden FNV Overheid, CNV en CMHF.