Werkgroep integrale bekostiging jeugdhulp

De Werkgroep integrale bekostiging jeugdhulp (gemeenten en aanbieders) heeft bekostigingsmodellen voor jeugdhulp in kaart gebracht. In 2017 is de werkgroep beëindigd. Deze website blijft nog even online, omdat u hier nog waardevolle informatie vindt. Meer weten? Neem contact op met VNG adviseur Geert Schipaanboord via het VNG Informatiecentrum