Sytze Dijkstra beoogd griffier fusiegemeente Noardeast-Fryslân

De sollicitatiecommissie van de DDFK-gemeenten, het ambtelijke samenwerkingsverband van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a, heeft voorgesteld om Sytze Dijkstra te benoemen als beoogd griffier van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân en als griffier van Dongeradeel. In 2018 wordt Dijkstra kwartiermaker van het proces van de gemeenteraden en griffie op weg naar de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, die op 1 januari 2019 ontstaat. In Dongeradeel gaat hij in 2018 Bert Folbert opvolgen, die 1 maart met pensioen gaat. Dijkstra is momenteel raadsgriffier in Tytsjerksteradiel.