Stein

Integraal en ontschot werken

 Maatwerk staat centraal in Stein, buiten bestaande kaders waarbij regels worden losgelaten als ze belemmerend werken. De oprichting van dorpenteams is een nieuw element.

Inzichten tijdens de Village Deal

Er zijn drie dorpenteams opgezet, eind januari waren er sessies met deze teams. Tijdens de sessies bespraken de teams de eerste casussen, zodat maatwerk-oplossingen kunnen worden ontwikkeld. Op het moment worden nog praktische zaken afgehandeld om maatwerk mogelijk te maken.

De dorpenteams gaan aan de slag met de Omgekeerde Toets.

Aan de raad zijn casussen voorgelegd. De raad is in Stein goed op de hoogte van de maatwerkbudgetten.

De komende tijd staat in het teken van doen. De dorpenteams hebben met enige regelmaat casuïstiek behandeld, de gemeente werkt nu toe naar implementatie.