Startpagina raadsleden

Welkom bij de VNG, dé netwerkorganisatie van lokale overheden!

Raadsleden hebben een belangrijke rol binnen de gemeente, zij zijn de verbindende factor tussen inwoners en bestuur. De VNG biedt raadsleden en griffiers specifieke kennis en informatie aan, er is bovendien een VNG-commissie Raadsleden & Griffiers. Alles hierover vindt u op deze pagina!

VNG-commissie Raadsleden & Griffiers

Doel van deze commissie is het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in VNG-voorstellen en -activiteiten. De inbreng van raadsleden en griffiers bij thema’s op fysiek, sociaal en financieel-economisch gebied moet worden meegenomen, daarbij gaat het om de voorbereiding op nieuwe taken én om ervaringen met bestaande taken.

Moties gemeenteraden

Aangenomen moties verzonden aan de VNG. Heeft u een motie die door de meerderheid van de raad is aangenomen en waarvan u de VNG op de hoogte wilt stellen? Mailt u die dan naar info@vng.nl.

Vereniging

Informatie over de VNG als vereniging, met onder andere onze corporate folder en de VNG Agenda 2019. Door de in 2017 gestarte werkwijze Samen Organiseren houden raadsleden beter zicht op wat via de VNG gezamenlijk voor en door gemeenten wordt uitgevoerd.

Blijf op de hoogte & doe mee

Nieuwsbrieven

Raadsleden en -griffiers ontvangen maandelijks de VNG Raadsledennieuwsbrief. Ontvangt u deze nieuwsbrief niet en bent u toch geïnteresseerd? Meld u dan aan via de button hieronder. Wilt u op de hoogte blijven van al ons nieuws? Meld u dan aan voor het VNG Weekoverzicht. 

LinkedIn

Op LinkedIn is het VNG Raadsledennetwerk actief.