Startpagina raadsleden

Raadsleden spelen een belangrijke rol binnen de gemeente, zij zijn de verbindende factor tussen inwoners en gemeente. Om raadsleden beter te ondersteunen, biedt de VNG raadsleden en griffiers daarom specifieke kennis en informatie aan.

VNG-commissie Raadsleden & Griffiers (R&G)

Doel van de commissie R&G is het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in VNG-voorstellen en -activiteiten. De inbreng van raadsleden en griffiers bij thema’s op fysiek, sociaal en financieel-economisch gebied moet worden meegenomen. Het gaat daarbij om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden én om ervaringen met bestaande taken.

Klaar voor vier jaar! - Raadsledencongressen

In aanloop naar de raadsverkiezingen van 21 maart 2018, houden Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers (VvG) en de VNG dit najaar 5 regionale raadsledencongressen 'Raad op Zaterdag - klaar voor vier jaar!' De congressen zijn bedoeld voor (potentiële) raadsleden en griffiers. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: Raad op Zaterdag - klaar voor vier jaar!

En: op 20 januari is er een landelijk Raadsledencongres - 'Klaar voor vier jaar!'

Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022

De verbindende rol van de gemeenteraad is een van de punten uit de Ontwikkelagenda Lokale Democratie. De raad is de belangrijkste schakel tussen samenleving en lokaal bestuur en moet worden ondersteund bij het vervullen van deze rol. De komende tijd krijgt de agenda vorm als programma dat als vliegwiel fungeert voor een versnelling bij alle gemeenten. De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers heeft daarbij een fundamentele rol.

De rol van raadsleden bij Samen Organiseren

Met de komst van Samen Organiseren krijgen raadsleden beter zicht op wat via de VNG gezamenlijk voor en door gemeenten wordt uitgevoerd.

Blijf op de hoogte & doe mee!

Nieuwsbrieven

Alle raadsleden en -griffiers ontvangen maandelijks de VNG Raadsledennieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief niet en bent u toch geïnteresseerd? Meld u dan aan via de button hieronder. Wilt u op de hoogte blijven van al ons nieuws? Meld u dan aan voor het Weekoverzicht. Elke vrijdag ontvangt u dan een overzicht van nieuws, ledenbrieven en bijeenkomsten.

Fora

Op LinkedIn is het VNG Raadsledennetwerk actief, en er is een VNG-forum 'Democratie en Bestuur'.

social media

Nu op Twitter