Soest

Soest wil de integrale werkwijze tussen Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen verder versterken: beter zicht krijgen op waar de uitvoering tegen aanloopt en nodig heeft, eventueel ook wat betreft bijstelling van beleid. Voorbeelden zijn de sluitende aanpak 18-/18+, de integrale benadering van schuldenproblematiek en het inzetten van de basisinfrastructuur.

Inzichten tijdens de Village Deal

Inmiddels is Soest op twee fronten actief: politiek-bestuurlijk en in de uitvoering.

Politiek-bestuurlijk: 


Een integrale aanpak vraagt in het geval van Soest om samenwerking met de gemeenten Baarn en Bunschoten. Dit brengt een regionale politiek-bestuurlijke dimensie met zich mee. Hoe krijg je de andere gemeenten mee in integraal werken?

De gemeenteraad van Soes blijft op de hoogte van de voortgang van de Village Deal via de Monitor Sociaal Domein, een gremium voor raadsleden met de portefeuille sociaal domein.

Uitvoering: 


Soest is op uitvoerend niveau bezig met het ontwikkelen van een integrale aanpak op alle leefdomeinen. De Village Deal jaagt het proces aan maar maakt tegelijk duidelijk dat Soest er nog niet is.

Er is een werkgroep ‘ingang’ gestart die de definitie van integraal werken aanscherpt, zodat binnen de organisatie duidelijk is dat inhoud. Bijvoorbeeld: ‘welke vragen stel je als een klant binnenkomt?’. In de werkgroep zitten klantregisseurs Werk & Inkomen, klantregisseurs Wmo en gezinscoaches Jeugd.

Naast de werkgroep ‘ingang’ is de gemeente Soest bezig met een werkgroep ‘uitvoering’. Deze werkgroep buigt zich over de vraag wat er moet worden gerealiseerd om integraal te werken en hoe kostenbewustzijn bij professionals kan worden gestimuleerd.

Professionals binnen Soest zijn erg enthousiast, maar de Village Deal laat ook zien dat dit echt een cultuuromslag is die nog wel even wat tijd in beslag neemt.