Samen Organiseren/GGU

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak ook te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, en ook omdat er winst te behalen is om zaken samen te organiseren en uit te voeren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Dáár staat de beweging Samen Organiseren voor. Een belangrijk instrument dat deze beweging ondersteunt, is de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Lees verder

Hoe werkt Samen Organiseren?

Een belangrijke rol binnen Samen Organiseren is weggelegd voor het College van Dienstverleningszaken dat het VNG-bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en voor de Taskforce Samen Organiseren die een aanjagersrol heeft en op zijn beurt het College adviseert. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden gefinancierd via het Fonds GGU.

Tussenstand Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Gemeenten stellen budget beschikbaar aan de VNG om hen te ondersteunen in de uitvoering van de activiteiten die vallen onder de GGU. In de online publicatie GGU Tussenstand lichten we een aantal van die activiteiten kort toe en delen we concrete resultaten.
Op de ALV van juni 2018 hebben de leden ingestemd met de activiteiten die in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in 2019 worden uitgevoerd.

Common Ground

Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De manier waarop gemeenten dit willen doen wordt ‘common ground’  genoemd. Wat het precies betekent ziet u in het filmpje hiernaast en in de informatie hieronder.

Digitale identiteit

Alle verschillende password/account-combinaties met ieder hun eigen beveiligingsniveau staan de totstandkoming van een daadwerkelijke e-overheid en e-samenleving in de weg. Wat we nodig hebben is een veilige, unieke digitale identiteit.

Besluiten (B)ALV

Tijdens de (buitengewone) ledenvergaderingen in 2016 en 2017 zijn besluiten genomen rondom Samen Organiseren, zoals over het Fonds GGU, het College van Dienstverleningszaken en activiteiten GGU 2018. Tijdens de ALV van 2018 stemmen de leden over het voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019.