Samen Organiseren

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak ook te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, en ook omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Dáárom Samen Organiseren.

Op deze overzichtspagina vindt u meer informatie over Samen Organiseren, de nieuwe werkwijze, voorstellen voor de komende ALV. Én u kunt zich opgeven voor een van de bijeenkomsten die we speciaal voor u organiseren.

Een nieuwe werkwijze

Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze vanuit de uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin leven, om samen te werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. Het is een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Regiobijeenkomsten voor bestuurders

Gemeenten kunnen hun uitvoeringskracht vergroten en risico’s reduceren door samen te werken aan het vernieuwen en versterken van de uitvoeringskracht. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen organiseren, op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren.

Exclusief voor burgemeesters en wethouders worden drie regiobijeenkomsten georganiseerd op 17, 24 mei en 1 juni. Op het programma staan onder meer: nieuwe werkwijze Samen Organiseren, College van Dienstverleningszaken, statutenwijziging en Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en de consequenties voor de gemeentebegroting

Eerdere besluiten Buitengewone ALV

Op de BALV van 30 november 2016 hebben de leden een aantal besluiten genomen over het instellen van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en Samen Organiseren als onderdeel van de derde functie van de VNG.

Voorbereiding komende ALV

Om de besluiten van de BALV van 2016 uit te voeren, werken we aan de volgende voorstellen voor de ALV van 14 juni 2017:

  • Instellingsbesluit College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging
  • Opstellen en techniek Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
  • Omvang en inhoudelijke onderbouwing van activiteiten gefinancierd uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in 2018