Samen Organiseren

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak ook te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, en ook omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Dáárom Samen Organiseren.

Op deze overzichtspagina vindt u meer informatie over Samen Organiseren, de nieuwe werkwijze en wat er tijdens de ALV op 14 juni 2017 is besloten.

De 5 V’s van samen organiseren

Wat hebben Vliegwiel, Versnellen en Verbinden met Samen Organiseren te maken? De 5 V's vertellen beknopt waar Samen Organiseren voor staat en voor gemeenten betekent.

Een nieuwe werkwijze

Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze vanuit de uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin leven, om samen te werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. Het is een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Besluiten ALV

Tijdens de ALV van 14 juni 2017 stemden de leden in met onderstaande besluiten:

  • Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging
  • Uitwerken Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
  • Activiteiten gezamenlijke gemeentelijke uitvoering in 2018

Eerdere besluiten Buitengewone ALV

Op de BALV van 30 november 2016 hebben de leden een aantal besluiten genomen over het instellen van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en Samen Organiseren als onderdeel van de derde functie van de VNG.

Samen organiseren: projecten in uitvoering

Samen Organiseren heeft twee projecten van de Digitale Agenda 2020 benoemt tot prioritaire projecten:

  • Digitaal aangifte overlijden
  • Digitale verhuisservice

Zo willen we projecten vanuit de praktijk opschalen en versnellen.