De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Lees verder

Welke ondersteuning biedt de VNG?

De ondersteuning van de VNG is tweeledig: belangenbehartiging en ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de wet.

Presentatie 'De Wvggz voor gemeenten'

Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe wet en moeten daarbij beleidsafwegingen maken. Deze video geeft u uitleg over deze afwegingen en biedt inzicht in de stand van zaken.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid.