Detailhandel, vastgoed, gemeenten, provincies en het ministerie van EZK delen het gevoel van urgentie om gezamenlijk te blijven werken aan de transitie van de retailsector. Met als gezamenlijk doel: het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden. 

Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van EZ, betrokken organisaties en marktpartijen. Doel: een gezonde, toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda startte in 2015 en werd in 2018 verlengd met (ten minste) twee jaar. De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s:

  1. regionale sturing
  2. lokale transformatie
  3. flexibilisering van de huurmarkt
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

Toolkit Retailagenda

Werken aan levendige winkelgebieden is geen gemakkelijke opgave. De Retailagenda wil gemeenten aar graag bij ondersteunen, daarom is een toolkit samengesteld vol praktische instrumenten, rapporten, achtergrondinformatie en links naar instanties en organisatie die u verder kunnen helpen.

Publicaties & Brieven