Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht.

Internationale aanpakken van COVID-19

VNG International heeft in het buitenland de ontwikkelingen rondom COVID-19 en gemeenten gevolgd. Ze zoomden in op een aantal landen, rond de thema's kwetsbare groepen, lokale economische steunmaatregelen, rolverdeling overheidsniveaus en voorbereiding tweede golf.

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Brieven & publicaties