Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten.

Stand van zaken

De VNG zit aan de landelijke gesprekstafel over het PAS. We willen duidelijkheid voor gemeenten: welke impact heeft de uitspraak van de Raad van State op gemeentelijke projecten? Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Nieuws

Wetsvoorstellen