Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten.

Stand van zaken

De VNG zit aan de landelijke gesprekstafel over het PAS. We willen duidelijkheid voor gemeenten: welke impact heeft de uitspraak van de Raad van State op gemeentelijke projecten? Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Aanpak stikstof

695 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 december 2020 om 15:18

Bestuurlijk Netwerk Stikstof

De VNG kent een Bestuurlijk netwerk Stikstof. Elke provinciale VNG-afdeling is hierin vertegenwoordigd. Het netwerk is opgericht om uit elke regio belangrijke informatie op te halen.

Publicaties & Brieven