Risicomanagement wordt in gemeenten snel een volwassen tak van sport. Steeds minder vaak is het ‘iets wat je erbij doet’. Het is essentieel om risico’s systematisch in kaart te brengen, te wegen en waar nodig dekken. Wij ondersteunen gemeenten met kennis, diensten en producten. Ook door de kennis en ervaring van alle gemeenten te bundelen.

Risico Platform Overheden

Het Risico Platform Overheden (RPO) is het professionele netwerk van gemeentelijke concern en businesscontrollers, risicomanagers, hoofden Financiën en concernstrategen. Een platform voor intervisie om met collega’s uit andere gemeenten na te denken en te praten over het werk. 

Wat als? - een nieuwe blik op gemeentelijke risico's

Wat als

Risicobewustzijn en risicomanagement. Hoe geven andere gemeenten dat vorm? Hoe kun je er vanuit verschillende perspectieven naar kijken? Dit gaat verder dan financiële modellen en het weerstandsvermogen. Risicomanagement raakt de cultuur van de hele organisatie. In het boek 'Wat als?' zijn verhalen van verschillende ambtenaren en gemeenten gebundeld.

Publicaties & brieven