Risico’s vóór zijn, dat is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid van de gemeente als geheel. Hoe kunt u inspelen op de onzekerheden van de toekomst? Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals epidemieën, rellen of cyberaanvallen. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit vraagt om innovatie, denken buiten de kaders. De VNG stimuleert resilience en het denken over dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

Werken vanuit de Global Goals

De Global Goals van de VN zijn wereldwijde gemeenschappelijke doelen voor duurzame ontwikkeling. Het gaat om belangrijke opgaven voor lokale overheden zoals maatschappelijke integratie, duurzame productie, kwalitatief en participatief bestuur en een leefbare en veilige leefomgeving. Lokale oplossingen maken de gemeente en de gemeenschap weerbaar. Dit is verwant aan wat wij bedoelen met ‘resilience’.