Veel veiligheidsvraagstukken spelen in de wijk of buurt en vragen om een goed samenspel van politie, justitie en lokaal bestuur.

Ons standpunt

Investeren in een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige politie blijft noodzakelijk, daarbij pleiten we voor een versterkte positie van wijkagenten. We zijn voor behoud van de samenwerking tussen lokaal bestuur en politie, met een grotere rol voor burgemeesters bij beslissingen over inzet van politiecapaciteit. Verder bepleiten we een betere inbedding van de politie in de checks and balances van ons democratisch staatsbestel.

Bureau Regioburgemeesters

De regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag op de openbare orde en handhaving. Het collectief van regioburgemeesters overlegt periodiek op landelijk niveau met de minister van JenV, het College van Procureurs Generaal (PG's) en de korpsleiding van de politie. Bureau Regioburgemeesters ondersteunt de regioburgemeesters bij al hun landelijke taken op het gebied van politie en veiligheid.

Publicaties & Brieven