Voorbereiden op het omgevingsplan

Op 1 januari 2021 heeft elke gemeente een tijdelijk omgevingsplan. U moet dit plan omvormen tot een omgevingsplan waarin u alle gemeentelijke regels in samenhang bundelt. Dit wordt het juridische kader voor de hele fysieke leefomgeving. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Een voorbereiding waar u nu al mee kan beginnen, sterker nog: het is aan te raden om daar nu mee te starten. Bent u al bezig als gemeente? Ook dan is deze informatie nuttig en relevant. 

Omgevingswetsoftware verwerven

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening. Dat betekent dat gemeenten nieuwe software moeten aanschaffen of dat aanpassingen nodig zijn aan de huidige software. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. 

Alle informatie over toepasbare regels

Toepasbare regels zijn juridische regels in begrijpelijke taal. Het zijn de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Ook kunnen met toepasbare regels formulieren worden gemaakt voor het opstellen van een vergunningaanvraag. Het formulier past zich dan automatisch aan het initiatief en de gegeven antwoorden aan. Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. Onderstaande informatie helpt u daarbij op weg. 

Keuzes maken met spiekbriefjes

De Omgevingswet biedt u veel beleidskeuze en beleidsvrijheid. Het is aan u als gemeenten om te bepalen hoe u deze invult. Maar u heeft natuurlijk ook verplichtingen. De keuzes, vrijheid en verplichtingen verwerkt u in de kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de vergunning en in het programma. Spiekbriefjes zijn een handige tool om uw keuze te bepalen en te zien waar u een verplichting heeft.