Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk is aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet is.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wnra regelt dat ambtenaren zo veel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merken ambtenaren weinig in hun dagelijkse werk. Wat blijft hetzelfde en wat verandert er? Bekijk de video of lees de informatie in onze toolkit. 

Leeraanbod Wnra voor P&O en HR

De implementatie van de Wnra vraagt veel inspanning van gemeenten. Om u daarbij te ondersteunen biedt de VNG Academie een e-learning en praktijksessies aan. Ook zijn er twee verdiepingsmodules beschikbaar: over de arbeidsovereenkomst en het Ontslagrecht. Naast het aanbod van VNG Academie biedt het VNG-team Arbeidszaken ook ondersteunende diensten en producten aan.

Wnra.nl

Op Wnra.nl vindt u algemene informatie over wie er onder de Wnra vallen, wat er is veranderd (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.

Lees meer over

De inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG. Het ministerie van BZK heeft augustus 2019 een geactualiseerde versie uitgebracht van vragen en antwoorden over de WNRA.

Publicaties & Brieven